Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 684

Judgement Details


Date
11/10/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
NUTAR DOTTOR ROSARIO FRENDO RANDON ET. vs BEATRICE RANDON ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EREDITA` - INTERPRETAZZJONI - LEGAT - PRELEGAT - TESTMENT
Summary
Meta l-kliem uzat f'testment huwa car, mhux lecitu li wiehed jaghmel kwistjonijiet dwar il-volonta'tat-testatur li ghamel dak it-testment. Huwa veru li t-testatur ma jistax jinnomina simultaneamentl-istess persuna bhala credi u legatarja fl-istess haga; izda jekk l-eredi huma aktar minn wiehed, jista' jigi ordnat il-prelevament ta' xi haga mill-wirt a favur ta' xi wiehed jew xi whud mill-koeredi - dak li jissejjah prelegat. L-irragjonevolezza ta' dispozizzjoni f'testment, meta hija espressaf'termini precizi u mhux oskuri, ma tawtorizzax lill-interpreti huwa dak li jara x'ried it-testatur, u mhux li jara x'kien ikun aktar sewwa astrattament li t-testatur irid. F'dan il-kaz giet interpretata il-frazi "gli altri eredi" uzata mit-testatur, fid-dawl ta' dawn il-principji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info