Reference: Volume 34B (1950), Part No. 1, Section , Page 402

Judgement Details


Date
18/03/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ARTHUR RIZZO vs JOHN DEMICOLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - KONTUMACJA - OBLIGAZZJONI TAL-MARA MIZZEWGA
Summary
F'din il-kawza gie ritenut lil-appellant iggustifika l-kontumacja teighu quddiem il-Qorti Civili Inferjuri, meta l-kawza nqatghet kontra teighu, billi pprova l=illi, ghalkemm l-avviz kien gie notfikat ghadn martu u f'daru, il-mara teighu pero` ma taghtux dak l-avviz fi zmien utili biex huwa jista`jikkontesta l-kawza. Ir-ragel mhux obligat ihallas id-dejn li martu taghmel bil-mohbi teighu meta huwa lanqas tacitament ma jkun taha l-kunsens biex taghmel dak id-dejn; specjalmetn meta dak id-dejnhija ma taghmlux ghall-bzonnijiet ordinarji u ta` kuljum tal-familja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info