Reference: Volume 34B (1950), Part No. 1, Section , Page 417

Judgement Details


Date
21/06/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
GANNI SCHEMBRI vs VIOLET MARKS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 12 TAL-WHITE SLAVE TRAFFIC ORDINANCE" (VIII TA` L-1930) - ART. 1704 (2) TAL-KODICI CIVILI - KONKUBINAT - LOKAZZJONI - PROSTITUZZJONI
Summary
Il-lokatur ghandu d-dritt, anzi d-dover, li jitlob ir-rizoluzzjonit al-kirja u l-izgumbrament ta` l-inkwlin meta dan ikun qieghed izomm il-post ghall-prostituzzjoni u ghal skopi ohra immorali. Imma biex ikun hemm lok ghal dana d-dritt hemm bzonn li dan l-uzu ikun qieghed isir attwalment, jew almenuli jkun immedjatament vicin ghat-talba tar-rizoluzzjoni tal-loakzzjoni, u mhux bizzejjed li dan l-uzu immorali jkun sar fi zmien pjuttost remot imma jkun waqaf meta l-lokatur jezercita dan id-dritt.Il-konkubinat ma jikkostitwixxix dik il-prostituzzjoni li tikkuntempla l-ligi ghall-finijiet ta` dan id-dritt; u ghalhekk bil-fatt biss li l-inkwlin ikun regolarment konkubinat, il-loaktur mhux intitolat jizgumbra l-inkwlin ghax qiegehd jaghmel uzu immorali mill-post, kemm il-darba ma jkunx hemm patt projbitiv ta` dan l-uzu fil-ftehim tal-kirja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info