Reference: Volume 34B (1950), Part No. 1, Section , Page 420

Judgement Details


Date
01/07/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ANTONIO BORG vs NAZARENO BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOMPETENZA
Summary
Jekk il-Qorti ta` l-Appell tal-Maesta` Tieghu r-Re tkun iddecediet li kawza hija "ratione valoris" ta` kompetenza tal-Qorti Civili tal-magistrati, din il-Qorti, di fornti ghal dik id-decizjoni, ma ghanhiex ghalfejn tidhol fil-kwsitjoni tal-kompetenza taghha jekk quddiemha tigi sollevata l-ecezzjonita` l-inkompetenza taghha; imma gahndha tiehu konjizzjoni tal-kawza, ghax hija vinkolata minn dik id-decizjoni. Kien ikun divers il-kaz kieku dik id-decizjoni ma kienetx tal-Qorti ta` l-Appell, imma ta` Qorti ohra; ghax allura l-Qorti Inferjuri ma kienetx tkun konfrontata b'sentenza ta` l-Appell,ukienet tkun perfettament gustifikata li tiddecidi hija l-kwistjoni dwar il-kompetenza taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info