Reference: Volume 34B (1950), Part No. 3, Section , Page 751

Judgement Details


Date
07/02/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
NAZZARENO ATTARD vs FELICE FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KAPPARRA - MANDAT - SEKWESTRU GUDIZZJARJU
Summary
Meta kapparra tigi depozitata f'idejn terza persuna, il-pozizzjoni ta' dik it-terza persuna hija analoga ghal dik ta' sekwestratarju gudizzjarju, li fil-limiti u ghall-finijiet ta' l-inkariku lilu moghti huwa, "durante munere", il-mandatarju tal-partijiet; u ghalhekk huwa ma jistax ikun parti f'kawza bhala mandatarju ta' persuni li huma ga personalment parti f'dik il-kawza. Is-sentenza li tinghata bejn dawk il-partijiet mandanti tieghu taghmel stat anki ghalih ghall-finijiet tal-mandat minnhomricevut; u d-dmir tieghu huwa dak li jikkonsenja l-kapparra jew skond l-istruzzjonijiet li jaghtuh il-partijiet bil-kunsens komuni taghhom, jew skond is-sentenza inappellabili tal-Qorti. Ghax dak id-depozitarju ebda nteress iehor ma ghandu hlief dak li jhallas tajjeb; u ghar-responsabilita' tieghuhuwa bizzejjed li huwa jhallas il-kapparra skond kif hawn fuq inghad.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info