Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 522

Judgement Details


Date
11/03/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
JOHN SAID ET vs CARMELO VASSALLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 959 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - INTERVENT FIL-KAWZA - KJAMATA FIL-KAWZA
Summary
L-intervent fil-kawza huwa moghti lil kull persuna li turi ghas-soddisfazzjon tal-Qorti li ghandha nteress f'kawza li tkun miexja bejn haddiehor. Dan ifisser li dan l-intervent jista` jitlobu biss min ikun barrani ghall-kawza, jigifieri t-terzi persuni, jew ahjar kwalunkwe persuna li tkun materjalment estranea ghall-gudizzju pendenti bejn hadd iehor. u ghalhekk, min ikun parti f'gudizzju ma jsitax jigi ammess biex intervejni fl-istess gudizzju, avvolja jkun irid jintervjeni fi kwalita` diversaminn dik li fiha huwa jkun ga parti fil-kawza. Lanqas tista` tignahta l-kjamata fil-kawza f'kaz simili; gahx l-opinjoni prevalenti hija illil-kajmata fil-kawza tista` ssir biess meta min ghamel il-kawza ma kienx jaf mill-bidu likien hemm interessata fil-kawza dik il-persuna li wara huwa jitlob is-sejha tahgha fil-kawza. jekk imbaghad il-eprsuna li taghha tintalba is-sejha fil-kawza hija ga attrici fl-sitess kawza fi kwalita` ohra, ikun hemm l-ostakolu l-iehor konsistenti filli dik il-persunatkuna ttrici fi kwalita` u kovenuta fl-istess gudizzju fi kwalita` ohra; u dana mhabba illil-imsejjah fil-akwza huwa kunsidrat bhala konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info