Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 536

Judgement Details


Date
25/03/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
EDOARDO GALEA NE ET vs AVV. DR EDOARDO VASSALLO NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LODO" - AMMINISTRATUR - ARBITRAGG - ART. 968 U 985 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - MANDATARJU - NULLITA'
Summary
In-nomina ta` arbtiru, u l-"lodo" li dan jaghmel in segwitu ghal dik in-nomina, huma nulli jekk in-nomina ta` l-arbitru tkun saret minn amministratur jew minn kull persuna ohra li ma tistax tad-disponi liberament mill-haga li fuqha tkun il-kwistjoni nvoluta fl-arbitragg. Meta n-nullita` ma tkun espressament pronuncajta mill-ligi, u ghalhekk ma tavverax ruhha "ipso jure", dik in-nullita` trid tigiproposta b'azzjoni, u mhux b'eccezzjoni; u n-nullita` ta` l-arbitragg hija appuntu wiehed minn hawnil-kazi, kif del resto tiddisponi l-istess ligi. ghalhekk, fil-kaz prezenti, il-Qorti ssospendietil-kawza, fejn giet moghtija l-eccezzjoni tan-nullita` tal-"lodo" ta` l-arbitru, biex fiz-zmien moghti mill-Qorti l-eccipjent jipproponi l-azzjoni li jidhirlu dwar in-nulita minnu allegata ta` dak il-"lodo".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info