Reference: Volume 34B (1950), Part No. 3, Section , Page 770

Judgement Details


Date
01/03/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
DAVID EBEJER vs JOHN AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KERA JEW KUMPENS - KONSWETUDINI KUMMERCJALI - KORRISPONDENZA - KUNTRATT - LIKWIDAZZJONI - SILENZJU TAL-PARTIJIET
Summary
Fil-konswetudini kummercjali hemm l-obligu tar-risposta esplicita: jigifieri illi, jekk wiehed jircievi missiva akkompanjata minn dikjarazzjoni, anki implicita, ta' konkluzjoni ta' kuntratt u ma jirrispondix ghal dik il-missiva, is-silenzju tieghu jammonta ghal accettazzjoni tal-kuntratt implikat f'dik il-missiva. Fil-likwidazzjoni tal-kera jew kumpens dovut ghall-uzu tal-haga, il-valur ta' dik il-haga ma ghandux importanza deciziva. Ghalkemm dak il-valur ghandu jittiehed f'konsiderazzjoni flimkien ma' cirkustanzi ohra, hija haga ta' kuljum li mill-kiri ta' certi oggetti, matul il-perijodu prolungat tal-kiri taghhom, tingabar somma akbar mill-kost originali ta' l-oggett li jkun. Kriterjuiehor li ghandu jigi meqjus fil-likwidazzjoni ta' dak il-kera jew kumpens huwa l-fatt li normalment,meta l-kiri jkun prolungat, ir-rata tal-kera titrahhas, in vista tat-tornakont ta' sid il-haga li din tkun impjegata ghal zmien twil, bla ma jintilef il-qliegh tal-granet li fihom l-oggett ma jkunx mikri bejn kirja u ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info