Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1072

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/10/1998
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
HENRY ELLUL SULLIVAN ET NOE vs JOSEPH DIMECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 199 (2) TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - ARTIKOLU 2132 TAL-KODICI CIVILI - GUDIZZJARJA - INTERRUZZJONI PERMEZZ TA' DOMANDA - INTERRUZZJONI TA' - KANCELLAMENT TA' KAWZA - LIBERAZZJONI MILL-OSSERVANZA TAL-GUDIZZJU - PRESKRIZZJONI
Fil-Qosor
Il-kancellament tal-kawza hu nfatti permess biss meta ghall-kawza ma jidher hadd - la l-partijiet ulanqas l-avukati taghhom. Bil-kancellament il-Qorti bl-ebda mod ma tippronunzja ruhha fuq il-meritutal-kawza, tant li dan jibqa' gal kollox impregudikat. Il-kancellament tal-kawza, hija mizura procedurali ta' dixxiplina in ultima analisi tippenalizza liz-zewg partijiet ghax f'dan il-kaz il-konvenut ma jigix illiberat mit-talbiet ta' l-attur. Kemm-il darba jidher bissil-konvenut jew l-avukat tieghu jew il-prokuratur legali tieghu, kif jghid il-kaz , hu jista' jitlob li jigi mehlus mill-osservanza tal-gudizzju bl-ispejjez (artikolu 199 (2) ). F'dan il-kaz, il-Qorti tagixxi fuq talba tal-konvenut u l-liberazzjoni taggrava lill-attur li ma jkunx deher u tghabbih bl-ispejjez tal-kawza fuq il-meritu. It-talba gudizzjarja tinterrompi l-preskrizzjoni u hija ineffikaci ghall-finijiet ta' l-interruzzjoni tal-preskrizzjoni fil-kazijiet stabbiliti fil-Kodici Civili. Jekk il-liberazzjoni mill-osservanza tal-gudizzju m'ghandhiex l-effett li tinnewtralizza l-interruzzjoni tal-preskrizzjoni tad-dritt ta' l-azzjoni in corso, multo magis, m'ghandux ikollu tali effett il-kancellament ta' kawza fejn, kif inghad, il-Qorti bl-ebda mod ma tinvesti l-meritu u semplicement tiddesisti milli tiehu konjizzjoni taghha billi tordna li titnehha minn quddiemha. Kancellament li ma jipprekludix lill-atturid-dritt li jipproponu l-azzjoni sakemm ikun ghadu fiz-zmien li hekk jaghmel. Fil-meritu l-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti u laqghet it-talba attrici ghal pagament ta' bilanc ta' prezz ta' biljetti ta' l-arju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni