Referenza: Volum 46C (1962), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 656

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/06/1962
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
XUEREB JOSEPH H.
Partijiet
CHARLES DEGIORGIO NE vs AUSTIN AGIUS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"PROPOSAL FORM" - ANNULLAMENT - ASSIKURAZZJONI - BWONA FEDE - FEDINA PENALI - RINUNZJA - VETTURA TAL-MUTUR
Fil-Qosor
F'materja ta` assikurazzjoni ta` karrozza, id-dettalji jekk il-proponent kienx misjub hati ghal htijiet rigwardanti s-sewqan huma tali li jinterssaw lill-assikuratur, u kwindi ghandhom jissemmew biexhuwa jista` jivvaljahom u jiddecidi jekk jaccettax li jassikura l-proponent, u f'kaz affermattiv taht liema kondizzjonijiet. Il-kuntratt ta` assikurazzjoni hu meqjus bhala wiehed tal-aqwa bwona fede,u l-proponenet ghandu jaghti risposta cara dwar dettalji li jigu mistoqsija lilu espressament fil-"proposal form"; anzi hu generalment ritenut li l-proponent hu fid-dmir li jsemmi kull fatt li ragjonevolment ghandu jhoss li hu rilevanti ghall-assikuratur li jkun jaf, u dan anki jekk ma jkunx mistoqsi. U jekk il-proponent ma jaghtix lill-assikuratur il-kwadru sewwa u ezatt tal-oggett tal-kuntratt, u dan jaghmlu in bwona fede, din ghandha mportanza biss dan jaghmlu in bwona fede, din ghandha mportanza biss relattiva, u ferm relattiva; u l-assikuratur ikollu d-dritt jitlob ix-xoljiment tal-kuntratt tal-assikurazzjoni, purke` d-dettalji ommessi jkun tali li jinfluwixxu fuq id-decizjoni biex l-assikuratur jasal ghall-kuntratt fil-forma li jkun iffirmah. Meta l-"proposal form" tigi mimlija mhux mill-proponent, imma minn persun ohra, din titqies li mliet il-formola ghall-pronent, u mhux ghall-assikuratur, specjalment meta l-proponent, qabel ma jiffirma l-"proposal form", ikun hares lejhau accerta ruhu li kollox sar sewwa, u b'hekk assuma r-responsabbilita` tad-dikjarazzjonijiet maghmula fiha. jekk il-proponent jammetti li jsemmi fil-"proposal form" xi kundanni li kellu dwar "trafficoffences", dan hu fatt li jinfluwixxi fuq id-decizjoni tal-assikuratur qabel jaccetta li jassikuralill-proponent, gahx jista` jizvijah fid-decizjoni teighu; u jikkostitwixxi raguni tajba biex l-assikuratur jista` jitlob l-annullament tal-kutnratt ta` assikurazzjoni li jkun iffirma. Imma, mill-banda l-ohra, jekk bl-atteggjament u bl-agir tieghu wara li jkun sar jaf b'dawk il-kundanni, la-ssikuratur juri li hu baqa` jzomm validu l-kuntratt, hu jigi li rrinunzja ghall-azzjoni talvolta lilu komepetenti biex jitlob l-annullament tal-assikurazzjoni, gahx dak l-atteggjament u agir ma jkunx konciljabbli mal-azzjoni tal-annullament
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni