Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 664

Judgement Details


Date
26/06/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANGELO MIFSUD vs FRANK DELIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 869, 870 U 871 TAL-KAP 15 - DANNI - IMPEDIMENT TAL-PARTENZA - MANDAT KAWTELATORJU
Summary
Il-mandati kawtelatorji jinhargu fuq ir-responsabbilta' ta' min jitlob il-hrug taghhom, b'eccezzjonital-mandat ta' inibizzjoni; u min jitlob il-hrug taghhom huwa possibbli tad-danni u nteressi jekk jigi rikonoxxut li l-mandat gie ottenut ingustament. Fil-kaz ta' mandat ta' impediment tas-safar, min jottjenieh jista' wkoll jigi kundannat ghall-hlas ta' penali, jekk jigi ritenut li l-mandat ikun gie ottenut malizzjozament; u l-Qorti tista', meta tingieb raguni tajba, tirrevoka l-mandat, fuq citazzjoni tal-ezekutat, jekk l-ezekutant jonqos li jgib pleggerija tajba, fiz-zmien li tiffissalu l-Qorti, ghall-hlas tad-danni u nteressi u tal-penali ga msemmija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info