Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 651

Judgement Details


Date
25/06/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
DOTTOR GIOVANNI SAMMUT vs GIUSEPPE MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 354(2) TAL-KAP.15 - SOSPENSJONI - SUBASTA
Summary
Il-ligi tirrikonoxxi lid-debitur, li kontra tieghu tigi ntentata subasta ta' fond li jappartjeni lilu, id-dritt li joffri ghall-bejgh fond iehor tieghu divers minn dak migjub fis-subasta mill-kreditur, kemm il-darba l-fond offert in sostituzzjoi gall-immobili l-iehor ikun bizzejjed biex bih jista' jithallas il-kreditur bla xkiel u tfixkil; u kwindi, biex id-debitur jirnexxi fit-talba tieghu ghas-sospensjoni tas-subasta relattivament ghall-ewwel fond, irid jigi muri lill-Qorti, u kwindi bilfors qabel ma jigi moghti l-ordni ghas-sospensjoni, li l-kreditur jista' jithallas jekk tinghata s-sospensjoni tigi bhala konsegwenza naturali u logika tal-akkoljiment tat-talba ghas-sospensjoni tas-subasta. Ghaldaqstant, id-debitur ma jistghax jippretendi li l-ewel issir is-sospensjoni tas-sunasta biextista' ssir din il-prova bil-mod li tista tordna l-Qorti, Din il-prova trid tigi pruvvduta mill-ewwel mid-debitur flimkien mat-talba li huwa jaghmel ghas-sospensjoni tas-subasta, salv li jekk il-kreditur ma jqbelx mieghu, il-partijiet jigu rimessi fil-kontenzjus, prevja s-sospensjoni tas-subasta.U jekk dan ma jsirx, lanqas ma jkun il-kaz li l-Qorti taghti xi provvediment biex issir il-prova ta' dak li tirrikjedi l-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info