Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 648

Judgement Details


Date
20/06/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
AVUKAT DR. ANTONIO PACE NE. vs ANTHONY CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CABIN CRUISER" - "CRAFT" - "IMPORT AND EXPORT DUTIES ORINANCE" (KAP. 122). - "SPEED CRAFT" - ART. 23 TAL-ORDINANZA XIII TAL-1961 - DAZJU - DWANA
Summary
Il-Kelma "craft"uzata fil-ligi tad-Dwana dwar id-dazju ta' Importazzjoni u Esportazzjoni hija wisq generika, billi fiha nnifisha tikkomprendi kull tip ta' dghajsa "cabin cruiser", jew "yacht" imma mghaqqda mal-kelma "speed" tigi ristretta fis-sinifikat taghha; u allura jkun necessarju li tigi determinata l-linja ta' demarkazzjoni bejn x'jista' gustament jissejjah "craft" jew "speed craft". Bastiment, jew "craft", li jlahhaq velocita' ta' hmistax il-knot, ghandu generalment jigi kunsidrat bhala"speed craft"; imma hemm fatturi ohra barra dak tal-velocita biex jigi determinat jekk il-bastimenthuwiex "water speed craft" jew le. Fil-kaz prezenti, gie deciz illi "cabin cruser", li kien gie mpurtat mill-attur, ma jaqghax that il-klassifika ta' "motor speed craft", imma that dik ta' "ships, vessels and water craft of all kinds of a gross tonnage less than eiht tons", u illi kwindi kien soggett ghall-hlas ta' dazji "ad volarem" inferjuri minn dak li l-Kollettur tad-Dwana kien eziga biex giekundannat jirrifondi lill-importatur l-eccess li kien eziga, u li l-importatur kien hallas bi protesta biex ikun jista' jirtira l-"cabin cruiser" minnu mpurtat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info