Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 633

Judgement Details


Date
05/06/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GERALD FARRUGIA vs AGOSTINO PACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 460 U 446 (1) U (2) TAL-KODICI CIVILI - HAJT DIVIZORJU - KOMUNJONI - SPOLL
Summary
Fin-nuqqas tal-prova kuntrarja, jew ta` xi sinjal, il-hajt li jservi bhala divizjoni bejn zewg difizi huwa prezunt komuni sas-sommita`; u fil-kaz ta` altezzi dizugwali jibqa` komuni sa sitt piedi , fuq il-gholi tal-bini l-ktar baxx, u l-kumplament minn dik il-mizura jitqies tas-sid tal-bini l-aktargholi. Gahldaqstant, jekk is-sid ta` wiehed mill-fondi kontigwi jiftah aperturi f'dak il-kumpalmenttal-hajt, jikkommetti spoll ghad-dannu tas-sid tal-fond l-iehor, u hu obligat jirreintegrah fil-pussess ta` dak il-kumplament tal-hajt. L-istess haga jinghad jekk il-hajt jitqies kollu bhala komuni;ghax allura jkun sar spoll minn kondominu ghad-dannu tal-kondominu l-iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info