Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 605

Judgement Details


Date
25/04/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELO PANZAVECCHIA vs SPIRIDIONE ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1120, 1407, 1410 U 1575 TAL-KODICI CIVILI - ATT TA' KONVENJU - PROMESSA TA' ENFITEWSI - TERMINU
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tippreskrivi t-terminu ta` tliet xhur ghall-validita` ta` att ta` konvenjudwar bejgh ta` stabili, u n-necessita` tal-interpellazzjoni gudizzjarja qabel l-gheluq ta` dak it-terminu biex il-kovneju ma jiskadix, mhix applikabbli ghall-promessa ta` enfitewsi. U jekk l-istipulazjzoni tal-promessa ta` enfitewsi tkun saret minghajr ebda terminu, tidhol in operazzjoni dispozizjoni ohra li bis-sahha taghha t-terminu ghall-effettwazzjoni tal-kuntratt tal-enfitewsi jigi fissatmill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info