Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 717

Judgement Details


Date
13/11/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
ONOR. ERNESTO LAIVIERA, M.L.A. vs ONOR. PAOLA PACE, M.L.A. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RULING" TA' LI-SPEAKER - ART. 11 INCIZ(E) TAL-ORDINANZA XX TAL-1942 - ART. 12(4) U 16 TAL-"THE MALTA (CONSTITUTION) ORDER-IN-COUNCIL, 1961" - ASSEMBLEA LEGISLATTIVA - GURISDIZZJONI - PRIVILEGG
Summary
Fost il-privileggi li ghandha skond il-ligi l-Assemblea Legislattiva hemm dak li hija tippunixxi lilkull min, membru taghha jew le, jikkommetti xi haga minn dak li hemm elenkat fl-istess ligi; u hekk, fil-funzjoni taghha ta' protettrici tal-funzjonament tajjeb u tad-dinjita' taghha stess, kif salvagwardata bl-istess ligi, hija ghandha l-verti ta' Qorti, bil-poter li tfittex hija jekk gewx miksural-privileggi li hija tgawdi, u, fil-kaz li ssib li dan ikun gara, tghaddi ghas-sanzjoni li jidhrilha xierqa. Dan jinvolvi l-poter li tinterpreta hija stess il-ligi dwar il-privilegi taghha, u mhux koncepibbli li f'din il-funzjoni ta' ricerka u definizzjoni tal-kwistjoni li tqum hija tigi ostakolata billi jsir aditu lill-Qrati ordinarji. Konsegwentement, jekk titressaq mozzjoni quddiem il-Kamrafis-sens li artikolu li deher f'gurnal jikser privilegg tal-Kamra, u li Speaker jaghti 'ruling' fis-sens li "prima facie" dak l-artikolu jikkostitwixxi ksur ta' privilegg tal-Kamra, il-Qrati ordinarjimhumiex kompetenti li jindahlu fil-kwistjoni u jiddecidu jekk dak l-artikolu jikkostitwixxix jew le"breach of privilege".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info