Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 591

Judgement Details


Date
12/04/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
JOSEPH AZZOPARDI ET vs VICTOR CRITIEN PR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SOPRASSESSJONI
Summary
Il-provvediment tas-soprassessjoni huwa ndikat ghal dawk il-kazijiet meta jkun hemm lok gahs-soluzzjoni ta` xi punt li minnu tiddependi necessarjament il-kontinwazzjoni tal-kawza li tigi soprassedutasa din is-soluzzjoni; bhal meta tintalab l-ezekuzzjoni ta` att li l-konvenut jattakka b'nullita`, fejn allura jigi moghti lilu zmien biex jaghmel l-azzjoni relttiva, biex ma tinghatax ezekuzzjoni li att null; jew bhal meta l-kwlaita` ta` eredi fl-attur tkun qeghda tigi attakkata, u jkun hemm lok ghad-depurazzjoni tal-istess kwistjoni f'gudizzju separat qabel am tigi prosegwita l-kawza minnu ntentata. Fil-kaz prezenti, it-talba ghas-soprasessjoni tal-akwza giet rigettata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info