Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 347

Judgement Details


Date
28/05/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPE VELLA vs CLEMENTA PSAILA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.1653 TAL-KODICI CIVILI - BENEFIKATI TA' KOLTURA - LOKAZZJONI - MILJORAMENTI - RIMBORS - SIGAR
Summary
Ghandha ssir distinzjoni bejn miljoramenti permanenti li jawmentaw il-valur tal-fond u dawk ta' l-ordinarja koltivazzjoni, imsejhin benefikati tal-kultura, li huma mehtiega ghall-uzu u ghat-tgawdija tal-fond. Il-benefikati tal-kultura huma dovuti lil kunduttur li ghamilhom, u bhala regola huma kreditu tieghu kontra l-kunduttur il-gdid li jidhol warajh fil-fond. Ghall-kuntrarju, fil-kaz ta' miljoramneti permanenti, il-konduttur ma ghandux id-dritt ghar-rimborz tal-valur ta' dawn il-benefikati.Huwa ghandu biss id-dritt li jiehu lura dawk il-miljoramenti billi jerga' jqieghed il-fond fl-istatli kien qabel, kemm il-darba huwa ma jkunx ghamilhom bil-permess espress jew tacitu tas-sid, jew taht promessa li kellu jibqa' fil-post ghal zmien ragonevoli biex jilhaq jirrikava l-vantagg li kien jispera minn dawk il-miljoramenti, jew jekk is-sid ma jaghzelx li jzomm dawk il-miljoramenti billi jirrimborza lill-konduttur b'somma li tkun daqs il-gid li l-konduttur jista' jiehu billi jaqlaghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info