Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 638

Judgement Details


Date
05/06/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELA BARBARA vs CARMELO BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 574 TAL-KAP.15 - DIZOKKUPAZZJONI - PROVA - SEPARAZZJONI PERSONALI - SUFFICJENZA TA' KAWZALI WAHDA - XHIEDA TAL-KONJUGI
Summary
Il-ligi tiddisponi illi kull parti f'kawza, ikun x'ikun l-interss taghha tista' tixhed, tant minn jedha, kemm fuq rikjesta tal-parti l-ohra, kif ukoll fuq sejha tal-Qorti "ex officio"; imma l-prova lil-ligi hekk tippermetti gandha igi kunsidrata bl-akbar kawtela u cirkospezzjoni f'kawzi ta' separazzjoi personali, billi l-fatti li fuqhom tirraggira ruhha d-depozizzjoni tal-konjugi javveraw ruhhomgeneralment bejn il-hitan domestici. Bix il-konjugi offiz jista' jitlob is-separazzjoni personali minhabba eccessi, sevizji, minacci u ngurji gravi, ma hemmx bzonn li dawn il-kawzalijiet jikkonkorrukollha, imma hu bizzejjed li tikkonkorri wahda biss minnhom, din jekk pruvata, hi bizzejjed biex tiggustifika t-talba ghas-separazzjoni, purke' tkun tali li tivvijola profondament ir-rigwardi tal-hajja konjugali. Ir-ragel hu obligat imantni l-martu skond il-mezzi u l-kondizzjoni tieghu temporanea mhux motiv gust biex huwa jigi ezentat minn dak l-obligu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info