Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 619

Judgement Details


Date
16/05/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIUSEPPE ABELA vs JOHN ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 358 U 359 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI RIVENDIKATORJA - ELEMENTI - PROVA - PUSSESS
Summary
Rekwiziti ghall-ezercizzju tal-azzjoni rivendikatorja huma li l-attur jipprova d-dominju tal-haga minnu akkwistata legittimament, u li l-konvenut ikun qieghed jippossjediha. Ir-regolament tal-provi f'din l-azzjoni jiddependi mill-atteggjament defensjonali prexelt mill-konvenut; inkwantokke', jekk hu jeccepixxi li u ghandu titolu fuq il-haga rivendikata aktar mill-attur, il-piz tal-prova jaqa' fuqu, u jekk ma jilhaqx din il-prova jissokkombi fl-eccezzjoni tieghu; jekk, ghall-kuntrarju, huwa jittrincera ruhu wara l-barriera tal-pussess, jinkombi lill-attur li jipprova d-dominju tieghu, u huwa anki jekk ma jippruvax it-titolu tal-pussess, izda jiddimostra l-mankanza ta' titolu tal-attur, gandujissucciedi fl-eccezzjoni tieghu. U biex l-attur jista' jipproponi din l-azzjoni b'success, mhux bizzejjed li hu jezibixxi titolu ta' akkwisti kwalunkwe, izda jrid jipprova li l-oggett rivendikat ikun ghadda ghandu min ghand min huwa suppost li kellu dan l-istess dritt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info