Reference: Volume 46C (1962), Part No. 4, Section , Page 776

Judgement Details


Date
13/01/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GRAZIA SAMMUT vs CHARLIE SIVE CARMELO ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ANIMUS INJURIANDI" - INGURJA
Summary
Meta surgent tal-Pulizija li jircievi rapport kontra xi hadd, javvicina lill-persuna li giet rapportata u jintrometti ruhu bhala pacifikatur bejn il-persuna li rrapportat u l-persuna li giet rapportata, din l-ahhar imsemmija, jekk tghidlu li l-persuna li ghamlet ir-rapport kien imissha tghidlu wkollx'ghamlet hija stess lill-persuna rapportata, ma jidherx li hija hatja ta' ngurja billi lis-surgenttghidlu x'ghamlitilha l-persuna li rrapportatha. L-atteggjament pacifikatur tas-surgent kien implicitament jinvita lill-persuna rapportata li tikkonvinci lil dak l-ufficjal illi, jekk kien hemm dissidji bejn iz-zewg nahhiet, dawn ma kienux dovuti ghall-persuna rapportata biss; u kwindi ma kienx hemm fiha l-"animus injuriandi". Divers kien ikun il-kaz kieku dik il-persuna esprimiet ruhha fis-sens imsemmi ma' bniedem li ma kienx jirrivesti l-kwalita' ta' pacifikatur assunta f'dik il-vertenza mis-surgent, jew li kieku l-fatt imsemmi lis-surgent kien inventat b'malizzja, jew li kieku intqal xikliem zejjed jew mhux fil-kontest tal-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info