Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 616

Judgement Details


Date
10/05/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
JOHN MARY ELLUL T vs ANTONIA FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 909 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI DIKJARATORJA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
L-azzjoni dikjaratorja, diretta biex min hu kjamat ghal eredita' jigi moghti zmien biex jiddikjarajekk jaccettax jew le dik l-eredita', tispetta biss lil min ikun accetta l-istess eredita'. Min jigi azzjonat biex jaghmel dikjarazzjoni simili ma jistghax jallega li hu ma ghandux ikun obligat jaghmel din id-dikjarazzjoni qabel ma tigi deciza kwistjoni li hija nvoluta fil-likwidazzjoni u divizjonital-istess eredita'; ghax dik il-kwistjoni trid tigi rizoluta u deciza wara u mhux qabel ma huwa jiddeciedi jekk jaccettax o meno l-eredita'. Billi l-beneficcju tal-azzjoni dikjaratorja huwa akkordat ghall-vantagg ta' min jitlob l-istess dikjarazzjoni, l-ispejjez tal-kawza li ssir biex min hu msejjah ghall-eredita jigi kundannat jaghmel dik id-dikjarazzjoni fi zmien li timponilu l-Qorti ma ghandux ibatihom kollha l-konvenut li jigi azzjona biex jigi lilu mpost dak it-terminu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info