Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 600

Judgement Details


Date
14/04/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
MIKIEL FARRUGIA vs MAGGUR VICTOR CASTILLO NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"REQUISITION ORDER" - ATT II TAL-1949 - NULLITA' - RINUNZJA
Summary
Cheque mahrug biex jthallas minn Bank majammontax necessarjament ghal pagament; u mhux bizzejjed lid-debitur jipprova generikament li huwa baghat lill-kreditur ceque ghall-ammont lilu dovut, sakemm ma jigix pruvat li dak ic-cheque fil-fatt ikun wasal ghand il-kreditur u dan seta' jinkassa l-ammontrelattiv mill-Bank. Jekk, mbghad, id-debitur ikun baghat ic-cheque lill-kreditur bil-posta, u dan il-mezz ghall-konsenjua tac-cheque ikun ghazlu d-debitur minghajr ftehim mal-kreditur, u ma jigix pruvat li c-cheque gie konsenjat lill-kreditur, it-telfa tac-cheque ibatiha d-debitur, u dan ikun tenutihallas lill-kreditur l-ammont tac-cheque. Jekk id-debitur ikun baghat cheque lill-krditur bil-posta, u dan ifittex lid-debitur ghall-hlas tas-somma li ghandu jiehu gax ic-cheque gie msarraf minn hadd iehor li impersonifika lill-kreditur, ma hemmx lok ghall-kjamata fil-kawza tal-Bank li jkun sarraf dak ic-cheque lill-persuna diversa mill-kreditur li pprezentat ruhha l-Bank u sarrfet ic-cheque.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info