Reference: Volume 46C (1962), Part No. 3, Section , Page 739

Judgement Details


Date
27/02/1962
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ONOR. WALTER SALOMONE NE. vs JOSEPH CASSAR NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"TRADE MARK" - ART. 90 U 91 TAL-ORDINANZA XI TAL-1899 - PROTEZZJONI TAL-PROPRIJETA' INDUSTRIJALI - REGISTRAZZJONI
Summary
Meta wiehed ikun legittimament ghamel uzu minn markju distintiv fil-bejgh tal-merci tieghu, hu ghandu d-dritt li juzah eskluzivament, u kwindi jimpepdixxi li haddiehor jaghmel uzu mill-istess markju,jew jimitahulu b'mod li jkun jista' jgib konfuzjoni bejn il-merci spaccjata taht il-markju u l-iehor. Liema dritt pero' jsehh in rigward ghall-merci spaccjata taht il-markju u l-iehor. Liema dritt pero' jsehh in rigward gall-merci ta' dak il-generu jew xorta li ghalihom wiehed ikun qieghed juza dak il-markju, jew li jkunu jidhlu fil-kummerc tieghu maghruf b'dak il-markju. Ma hemmx bzonn il-prova li fil-fatt xi kumpraturi gew ingannati bil-markju imitat, imma hija bizzejjed imitazzjoni li tista' tinganna lill-konsumatur ta' diligenza ordinarja. Jekk il-markju l-iehor ikun tali li jista' jinganna b'dan il-mod lill-konsumatur, dak li kien juza l-ewwel markju ghandu d-dritt jopponi r-registrazzjoni tal-marku l-iehor ghall-finijiet tal-protezzjoni tal-proprijeta' industrijali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info