Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 645

Judgement Details


Date
19/06/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIUSEPPINA PHILIPS vs ROSA STORACE ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 670 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - ONORARJU TAL-PERIT - PERIZJA - PROVI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tirrigwarda d-depozitu tal-onorarju tal-perit li jigi nominat mill-Qorti, meta jkun hemm dan l-ordni, ghandu, fil-kazi kongruwi, jigi osservat "ad unguem", sabiex l-iskoptal-perizji ma jigix frustrat u l-amministrazzjoni tal-gustizzja ma tigix intralcjata. Dik id-dispozizzjoni taghti lill-Qorti l-fakolta' li tiddecidi l-kawza minghajr il-perizja, jew indipendentementmill-provi migbura quddiem il-perit, meta, fost kazi ohra, ma jsirx, fiz-zmien li jigi ghal dan il-fini moghti, u mill-parti li jmissha provvizorjament thallsu, id-depozitu ta' somma li fil-fehma tal-Qorti tkun bejn wiehed u iehor daqs id-dritt li jista' jmiss lill-perit li jigi assunt. Dan in-nuqqas ta' depozitu jekwivali ghal nuqqas ta' prova tal-fatti li kien intiz li jsiru bil-perizja; u l-Qorti tista' tiddecidi l-kawza daqs kieku r-rizultat ta' dan il-mezz ta' prova kien negattiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info