Referenza: Volum 46C (1962), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 765

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/01/1962
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs WISQ NOBBLI MARKIZ ANTHONY CASSAR DESAIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"PEDESTRIAN" - "RES IPSA LOQUITUR" - "SPEED" - ETA' - OMICIDJU KOLPUS - PIENA - PROVA - TRAFFIKU
Fil-Qosor
Hu desiderabbli li xhud migjub biex jixhed dwar li-"speed" li bih kienet ghaddejja karrozza, li mbaghad iltaqghet ma' sinistru stradali, jghid b'kemm mili fis-siegha kienet ghaddejja; imma mhux preklus li jghid li l-karrozza kienet ghaddejja b'velocita' qawwija jew bil-mod. Id-driver tal-karrozza nvoluta fis-sinistru hu l-persuna l-aktar fil-pozizzjoni li tipprova dik il-velocita'; imma, stante li huwa nteressat fl-ezitu tal-kawza promossa kontra tieghu, ix-xhieda tieghu titlef hafna mill-valurtaghha. Kwantu ghall-passiggieri li jkollu dak id-driver, ghalkemm mhumiex prekluzi milli jaghtu l-opinjoni taghhom, hu forsi aktar difficli ghalihom li jaghtu estimu ta' li-"speed" milli kieku kienu barranin. Izda jista' jkun hemm serje ta' cirkustanzi li jikkostitwixxu dak li komunement jissejjah "res ipsa loquitur", li jikkonfermaw id-depozizzjoni tax-xhud li qal biss li l-karrozza kienet ghaddejja b'velocita' qawwija minghajr ma qal b'kemm mili fis-siegha. Meta s-serje tac-cirkustanzi jikkostitwixxu kwadru ta' "res ipsa loquitur", il-Prosekuzzjoni tista' tistrieh ghall-assodament tal-imputazzjoni; u jmiss lill-imputat li jipprova cirkustanzi in diskariku. Meta ma hux il-kaz ta' "pedestrian" li jinzel inaspettatament minn fuq il-bankina, jew li jaqsam jew jitfacca ghall-gharrieda minn wara xi car iehor, jew li johrog minn xi kurva tat-triq, jew li jitfacca ghall-gharrieda u inaspettament quddiem il-karrozza, u kazijiet simili, id-driver li jinvesti lil dak il-"pedestran" ma jistghax jinkolpah u jitfa fuqu l-htija ghall-investiment. Jekk minhabba velocita' eccessiva u nuqqasta' "proper look out" ma setghax jevita l-investiment, huwa wahdu hati ghas-sinistru. Il-propozizzjoni aprijoristika u generali illi l-eta' gjovanili (eg. ta' 22 sena) mhijiex indikattiva ta' piena restrittiva tal-liberta' personali mhix korretta; l-ezenzjoni minn piena simili tista' tkun gustifikata minhabba c-cirkustanzi partikulari tal-kaz, imma mhux bis-sahha ta' propozizzjoni simili.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni