Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 550

Judgement Details


Date
08/01/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
GIUSEPPA CARUANA vs TERESA CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 382(3) U 378(2) TAL-KAP. 15 - NOTIFIKA - NULLITA' - SEKWESTRU
Summary
Il-procedura specjali li bis-sahha taghha l-amara, li tkun kanonizzata kreditrici kontra zewgha ghall-alimenti, tista` titlon u tottejni mill-Qorti ordni fis-sens illil-persuna li ghandha thallas is-salarju jew paga lill-zewgha zzomm minn dikil-paga is-somma tal-alimenti lilha dovuta u thallasha direttament lilha, hija haga differenti mis-sekwestru veru u propriju, ghalkemm ghandha l-effetti ta` sekwestru. Ghall-hrug ta` ordni simili mhux mehtieg li r-ragel ikun naqas mill-hlas tal-alimenti u kwindi r-ragel ma jsitgahx jinvoka n-nullita` ta` dal l-ordni fuq il-motiv li huwa dejjem hallas regolarment l-alimenti minnu dovuti. Lanqas ma hu motiv ta` nullita` ta` ordni simili l-fatt li ma jkunx gie notifikat dak l-ordni lid-debitur tal-alimenti. Ghalkemm din in-notifika mhux dejjem hi barraminn lokha, mhix pero essenzjali ghall-validita` tal-procedura ghall-hrug ta` dan l-ordni, anzi f'hafna kazi timporta spejjez inutili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info