Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 496

Judgement Details


Date
25/06/1962
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PIO CREMONA ET vs CALCEDONIO CIANTAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 37 TAL-KODICI TA` PROCEDURA CIVILI - ART. 7 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ATTI TAL-KUMMERC - KOMPETENZA - KUMMERCJANT
Summary
Il-ligi holqot prezunzjoni fis-sens li kull att ta` kummercjant jitqies li hu att kummercjali, metamill-att ma jkunx jidher li dak l-att ma ghandux x'jaqsam mal-kummerc. Imma billi anki kummercjantjista` jaghmel attijiet li huma assolutament indipendenti mill-kummerc, dik il-prezunzjoni tista` tigi kombattuta bi prova kuntrarja, cjoe` bil-prova illil-att in kwistjoni mhux konness mal-kummerc tal-kummercjant li ghamlu. Izda minn naha l-ohra, il-ligi tirrestringi din il-prova kuntrarja f'certilimiti, b'mod lil-istess prova mhix assolutament "juris tantum", imma hi klassfikata mal-prezunzjonijiet misti; billi, jekk l-att sar bil-miktub, il-prova kuntrarja ghandha tigi rikavata mill-istessatt, mentri, jekk la-tt ma jkunx sar bil-miktub, l-istess prova ghandha tigi rikavata mic-cirkustanzi konkomitanti ghall-istess att, li jkunu maghrufa mill-partijiet li hadu parti fih fil-mument stessli fih l-att gie kompjut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info