Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1371

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOE GRECH U MAURICE FORMOSA vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPELL MINN - BORD TA L-APPELL DWAR L-IPPJANAR - IDENTITA' TAL-PERSUNI - KWISTJONI TA' DRITT DECIZA MILL-BORD
Summary
Giet annullata sntenza tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanr ghaliex kien hemm diffikulta dwar l-identita' tal-partijiet kontendenti ghandha tirrizulta u tkun stabbilita bi kjarezza sa mill-bidu netttal-proceduri u tkompli hekk tirrizulta sad-decizjoni finali. Fil-kaz odjern, din il-Qorti mhijiexsodisfatta li tezisti tali kjarezza. Anzi gie kkonstatat li hemm certa konfuzjoni u incertezza dwarl-identita' tal-partijiet li nterponew appell quddiem il-Bord u dan s'intendi apparti kwistjonijietohra relattivi li jistghu jigu ssollevati fir-rigward. Kwistjonijiet ohra relattivi li jistghu jigu ssollevati fir-rigward. Kwistjonijiet dawn li jridu jigu kkjariti, diskussi u decizi mill-Bord qabel majigi investit u rizolt il-meritu proprju tal-kaz odjern. L-atti gew ghalhekk rimessi lura lill-Bord.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info