Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1130

Judgement Details


Date
16/11/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOSEPH PACE PRO ET NOE vs CARMEL BALZAN PRO NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARJA - ENFITEWSI - SAQAF
Summary
L-atturi agixxew biex il-konvenuti jigu zgumbrati minn arja li kienu qed jokkupaw. Il-Qorti ta' l-Appell, filwaqt illi rrevokat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti, cahdet it-talbiet attrici u dan ghaliexirriteniet illi hi ferm aktar attendibbli u verosimili l-interpretazzjoni li qed taghti l-Qorti li l-fatti taht ezami u cjoe illi s-saqaf (roof) tal-hanut de quo kien fil-gran parti tieghu maghmul minn taht it-tarag imsemmi u l-ispazju tal-hanut koncess kien ukoll delimitat bl-eghluq li l-istess socjeta koncendenti ghamlet bil-hajt li bih ghalqet l-ispazju immedjatemnet taht it-tarag. Il-Qorti ta' l-appell ikkonkludiet li l-arja tal-hanut koncess in enfitewsi temporanja kienet certament tinkludi l-ispazju kkontestat u ma hemm xejn fl-atti x'jindika illi tali spazju kien eskluz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info