Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 1347

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
JOHN CUTAJAR vs GEORGE CACHIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - HAJT - UZU JEW SERVIZZ TEMPORANJU
Summary
Il-konvenuti bnew hajt li qieghed imiss ma' dak ta' l-attur u meta gie biex isaqqfu nifdu xi vireg.Il-punt kien jekk dan kienx jirrendi lill-konvenuti responsabbli li jhallsu ghall-appogg. Il-Qortita' l-appell segwiet il-linji gurisprudenzjali u dottrinali fis-sens illi l-fattur risoluttiv fit-termini tal-ligi huwa l-intenzjoni li jakkwista l-komunjoni tal-hajt. Tali ntenzjoni trid tohrog mill-assjem tal-provi b'mod car u univoku. L-element ta' servizz, anke jekk hu wiehed minimu bhal perezempju t-twahhil ta' l-imsiemer ghall-hbula ta' l-inxir kien essenzjali ghall-ezercizzju ta' dan id-dritt ta' appogg. L-apprezzament tal-Qorti f'dan ir-rigward ghandu jkun dirett pero' biex jistabbilixxi illi min jutilizza l-fond tal-gar ghal kwalsiasi fini kien qed jaghmel hekk bil-hsieb li jakkwista l-komunjoni tieghu u allura hi ukoll relevanti l-idea ta' permanenza fl-uzu li ma ghandux ikunwiehed manifestament momentanju u accidentali. Dan ghaliex uzu ta' din ix-xorta jkun jeskludi l-intenzjoni ta' l-akkwist tal-komunjoni fil-hajt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info