Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1441

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
SALVU VELLA vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVVIZ BIEX TIEQAF U TA' TWETTIQ - AWTORITA' TA' L-IPPJANAR - NULLITA' TA'
Summary
Appell ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar minn decizjoni tal-Bord ta' l-Appelli dwar l-Ippjanar li sab null u inattendibbli Avviz biex tieqaf u ta' twettiq. Il-hrug ta' avvizi bhal dawn igibu ta' sikwitkonsegwenzi mill-aktar serji u gravi ghal min jircevihom u allura huwa xieraq li min jircevihom kieninfurmat mill-ewwel u bil-miktub ezattament f'hiex tikkonsisti l-kontravvenzjoni li tkun qieghda tigi allegata u imputata u li ksur allegat ghandu jigi specifikat kemm jista' jkun b'mod car u esplicitu. Fil-kaz in ezami ma kienx car f'hiex kien jikkonsisti u ghalhekk il-Qorti ta' l-appell ikkonfermat is-sentenza tal-Bord u ddikjara null l-avviz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info