Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 1062

Judgement Details


Date
13/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
STEPHEN FARRUGIA vs RICHARD FARRUGIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AO SPOLII - DETENZJONI - PUSSESS - SPOLL
Summary
L-attur allega att spoljattiv fil-konfront tieghu u talab reintegrazzjoni. Il-Qorti ta' l-Appell, filwaqt illi kkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti, sabet illi t-totalita' tal-provi rakkolti f'dan il-process kollha huma ndikattivi illi taht ebda cirkostanza ma jista' jinghad illi l-attur appellant ghandu xi tip ta' pussess jew li kellu xi tip ta' pussess sufficjenti ghall-fini ta' l-azzjoni msemmija fiz-zmien meta allegatament sar l-att spoljattiv u ghalhekk cahdet it-talba attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info