Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 1229

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
CARLO SIVE CHARLES AZZOPARDI ET vs MARIA TERESA ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIGURAZZJONI - ENFITEWSI - INADEMPJENZA FI - KUNDIZZJONI FI - KUNTRATT - POLZA TA'
Summary
L-atturi agixxew sabiex tigi rexissa koncessjoni enfitewtika ghaliex giet ivvjolata kondizzjoni fil-kuntratt ta' enfitewsi li obbligat lill-enfitewta zzomm polza ta' assigurazzjoni meta l-atturi ppretendew illi kien hemm zmien fejn il-polza ma thallsitx. L-Ewwel Qorti cahdet it-talbet attrici. Il-Qorti ta' l-Appell irrevokat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti, sabet inadempjenza kontrattwali u ordnatlill-konvenuti sabiex f'terminu jipprovdu ghall-polza u ddifferiet il-kawza ghal informazzjoni ulterjuri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info