Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1052

Judgement Details


Date
13/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
ANNE MCKENNA MINTOFF PRO NOE vs CONSTANTINO CARUANA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL MINN - ARTIKOLU 231 TAL-KODICI TA` ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - SENTENZA PARZJALI
Summary
Fit-termini ta` l-artikolu 231 tal-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedura Civili, meta diversi kwistjonijiet fl-istess kawza jigu decizi b'gudizzju separat, ir-regola hija li jkun hemm appell minn dikis-sentenza biss wara l-gudizzju finali. hemm eccezzjoni li tippermetti li jsir appell minn sentenza parzjali qabel ma jkun hemm is-sentenza finali fil-meritu purche`jigi ottenut qabel il-permess tal-Qorti li tkun tat dik is-sentenza parzjali, liema permess irid jinqara bil-miftuh fil-Qorti. skond il-proviso ta` l-imsemmi artikolu, paragrafu (1), it-talba ghal tali permess trid issir jew verbalment immedjament wara li tkun inghata dik is-sentenza parzjali jew permezz ta` rikors fi zmien sittijiem mi-data li fiha tkun ingahta l-istess sentenza. Il-konvenuti appellanti, la ghamlu talba verbali mmedjatament wara li nghatat is-sentenza parzjali li minnha llum hemm appell, kif anqas ma pprezentaw rikors fi zmien sitt ijiem mid-data ta` dik is-sentenza, kif jirrikjedi l-istess paragrafu. Il-konkluzjoni ta` dan ovvjament huwa illi l-vot tal-ligi kif ikkontemplat fil-paragrafu msemmi ta` l-artikolu 231 tal-Kap. 12 ma giex osservat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info