Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 660

Judgement Details


Date
15/11/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
NICOLA BONNICI vs GIULIA SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 247, U 142 (3) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DIFETT FL-INDIKAZZJONI - MALLEVERIJA
Summary
Fil-kaz ta' pleggerija li ssir ghall-ispejjez ta' appell ghandu jigi indikat l-isem u l-kunjom tal-plegg, il-professjoni jew sengha jew stat iehor tieghu, u l-lok fejn joqghod. Jekk dawn l-elementi ma jigux kollha migjuba, dak il-plegg ma ghandux jigi accettat: imma jekk ir-registratur, irregolarment jaccettah il-malleverija ma tkunx inezistenti jew nulla; imma tista' tigi senata; u l-Qorti ghandha tordna lill-appellant li fi zmien jumejn jipprezenta nota li fiha jirrimedja ghal dak in-nuqqas bill jindika l-partikularitajiet mehtiega mill-ligi u li ma ngiebux regolarment mal-petizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info