Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1222

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/12/1998
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
FRANCIS SIVE FRANK REFALO ET NOE vs MARK LAFERLA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 218 TAL-KODICI TA` ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - GURISDIZZJONI - NULLITA TA' - REKWIZITI TA' - SENTENZA
Fil-Qosor
Kawza ghal irkupru ta` kumpens fuq claims. GIe michud mill-Qorti ta` l-Appell l-aggravju illi s-setenza appellata ma kellhiex ir-rekwiziti necessarji ta` l-artikolu 218 tal-Kodici ta` Organizzazzjoniu Procedura Civili fis-sens illi kienet sufficjentement immotivata u kellha refernza ghat-talbiet attrici u l-eccezzjonijiet tal-konvenut. Ziedet tghallem il-Qorti ta` l-Appell illi Qorti mhijiex strettament obbligata li tispecifika r-ragunijiet ghaliex kienet qed tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenut. Hi biss mehtiega li tqis dawn l-eccezzjonijeit fl-isfond tar-ragunijiet li fuqhom tkun qed tibbaza d-decizjoni taghha. Decizjoni li trid tkun immotivata fid-dawl ta` l-eccezzjonijiet moghtija imma mhux mehtieg ghall-validita` tas-sentenza li telabora oltre dwar dawn l-eccezzjonijiet moghtija.L-unika eccezzjoni ghal dan hu f'dawk il-kazijiet fejn il-ligi tal-procedura timponi l-obbligu fuqil-Qorti li certu eccezzjonijiet kellhom jigu decizi b'kap separat u distint fid-disposittiv tas-sentenza. Anke hawn pero` ma jfissrix li l-Qorti kienet obbligata li taghti motivazzjoni ghal tali decizjoni. Il-ligi lanqas ma timponi taht liema sura kellha l-Qorti taghti r-ragunijiet li fuqhom tkunqed tibbaza d-decizjoni taghha. Eccezzjoni ta` nuqqas ta` gurisdizzjoni tal-Qorti ta` Gahwdex ma rrizultax ippruvata mill-atti tal-process u fil-meritu l-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza appellata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni