Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 804

Judgement Details


Date
11/12/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
RICCARDO AQUILINA vs SPIRIDIONE PACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CENS - DANNI - ENFITEWSI - OKKUPAZZJONI BLA TITOLU TAL-FOND ENFITEWTIKU
Summary
Ic-cens hu dovut mill-enfitewta bhala rikonjizzjoni tad-dominju tal-padrun dirett, u kwindi biss sakemm iddum l-enfitewsi. Meta l-enfitewsi tispicca ghal xi raguni, u l-enfitewta jibqa' fil-fond, l-okkupazzjoni tieghu hija minghajr titolu; u dik l-okkupazzjoni ghandha tigi regolata skond il-ligi komuni, fis-sens li l-okkupant ghandu jirrifondi lil sid il-fond dak il-kumpens li jikkorrispondi ghall-hsara li jkun realment sofra, u fil-limiti biss ta' din il-hsara. U din il-hsara ghalhekk tista'tkun differenti mic-cens stipulat fl-att enfitewtiku. Ghalhekk il-Qorti ma tistax tiehu bhala bazir-rata tac-cens ghall-perijodu posterjuri ghad-devoluzzjoni tal-fond, izda jkollha tistabbilixxi d-danni dovuti lis-sid minhabba d-dewmien ta' l-okkupant fir-rilaxx tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info