Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 797

Judgement Details


Date
05/12/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
LUIGI SPITERI DEBONO vs JOSEPH SPITERI DEBONO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CAUSA SIMULANDI" - IMPUNJAZZJONI - PROVA - SIMULAZZJONI
Summary
Is-simulazzjoni hija forma ta' frodi; u min jallegaha ghandu jgib prova konkludenti u perswasiva tas-simulazzjoni. Din il-prova tista' ssir bi kwalunkwe mezz permess mil-ligi, anki permezz ta' xhieda. Izda dan il-principju, li l-prova tas-simulazzjoni trid tkun konkludenti u perswasiva, ghandu jigi applikat b'rigur akbar meta jigi mpunjat att publiku. Fuq kollox, imbaghad, ghandha tirrizulta b'mod inekwivokabili l-"eausa simulandi"; b'mod li, jekk il-prova ma tirnexxix, l-impunjazzjoni taqa'.Ix-xhieda ta' l-attur li jallega s-simulazzjoni ghandha fiha nnifisha tigi mehuda bl-akbar cirkospezzjoni meta l-azzjoni tas-simulazzjoni tigi proposta wara l-mewt tal-persuna li l-attur jallega liriedet l-att simulat. Biex ikun hemm simulazzjoni jrid ikun hemm ix-xjenza tal-partijiet kollha lijridu joholqu l-att simulat. Jekk dana l-kunsens ma jkunx hemm, l-att ma jkunx impunjabili fil-konfront ta' min ma jkunx ta' dak il-kunsens; u mhux bizzejjed li xi wahda mill-partijiet kellha l-intenzjoni, mhux espressa u esternata lill-parti l-ohra, li taghmel att simulat; kif anqas hu bizzejjed li l-volonta' tas-simulant tkun diskordanti mad-dikjarazzjonijiet li hu jaghmel fl-att.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info