Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 790

Judgement Details


Date
14/11/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMMANUELE INGUANEZ ET. vs GIOVANNI TESTA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 819 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - LIBELL - NOTIFIKA - NULLITA' - RIFERTA - RITRATTAZZJONI
Summary
Fil-libell li bih tigi ntentata ritrattazzjoni ta' kawza minhabba nuqqas jew irregolarita' tan-notifika tac-citazzjoni, il-libellant ma ghandux bzonn jinserixxi "espressis verbis" domanda "ad hoc" biex tigi annullata r-riferta li minnha tirrizulta dik in-notifika. Minhabba l-fatt li n-nullita' tar-riferta hija l-bazi tat-talba ghar-ritrattazzjoni, mhux mehtieg li dik in-nullita' tifforma l-oggettta' l-impunjazzjoni tas-sentenza. U l-ligi ma tirrikjedix li ghal kull domanda "ad hoc", peress litikkostitwixxi l-motiv dominanti ta' raguni jew motiv tar-ritrattazzjoni, hemm bzonn domanda esplicita "ad hoc". Barra minn dan, il-ligi ma tiffavorixxix in-nullitajiet, u sakemm hu possibili ssostni l-validita' ta' l-atti impunjati, molto pju' fil-kazijiet ta' nullita' li mhix komminata testwalment fil-ligi. Ghaldaqstant mhux irritu l-libell jekk ir-ritrattazzjoni tigi mitluba minhabba nuqqasjew irregolarita' tan-notifika, u l-konsegwenzjali nullita' tar-riferta, minghajr ma jkun fiha domanda "ad hoc" biex tigi dikjarata nulla dik ir-riferta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info