Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 698

Judgement Details


Date
20/04/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
MARY DIMECH PR. ET NE vs MICHELE DIMECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 3 (2), 6 U 14 (1) TAL-KODICI CIVILI - MARA - TFAL
Summary
Id-dmir tar-=ragel li jmantni lil martu jispicca fost kazijiet ohra, jekk il-mara titlaq mid-dar konjugali minghajr raguni gusta, u minghajr raguni gusta tirrifjua li terga lura ma zewgha. imma sakemm ir-ragel ma jinterpellax lil martu biex tirritorna f'daru, il-mara, biex titlob l-alimenti, mhix obligata tipprova li gandha raguni tajba biex ma tmurx mieghu. Lanqas jista' r-ragel jirrifjuta li jmantni lill-uliedi, billi jallega li l-kura taghhom tmiss lilu, mentri t-tfal qeghdin ma' ommhom u dina ma turihomlux, sakemm huwa ma jkunx ha passi biex jiehu f'idejh il-kura ta' dawk it-tfal, u lanqas ma jkun ha passi biex ikun jista' jarahom. u l-manteniment li r-ragel ghandu jaghti lill-mara mahux dak strettament necessarju, imma dak li jigi regolat skond il-mezzi u l-kondizzjoni socjali tar-ragel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info