Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 778

Judgement Details


Date
24/10/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE CIANTAR vs FRANCESCA CARUANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1298, 851, 1365 (D), U 1366 (1) TAL-KODICI CIVILI - DOTA - EREDITA` - KITBA TAZ-ZWIEG - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LIKWIDAZZJONI - PATT REVERSIV - RETRATT - REVERSJONI LEGALI
Summary
L-obligu assunt mill-gharus fil-kitba taz-zwieg "li jirrestitwixxi d-dota lill-gharusa jew lil niesha fil-kaz ta' xoljiment taz-zwieg" ma jekwivalix ghal patt reversiv; ghax dan il-patt ghandu bhala presupport rapport ta' donazzjoni bejn dak li jimponi l-patt u dak li jircievi d-donazzjoni, mentri r-ragel li jircievi d-dota m'huwiex donatarju, imma semplici amministratur ta' l-istess dota/ U ghalhekk, avvolja l-gharus ikun assuma dak l-obligu fil-kitba taz-zwieg, id-dota tidhol fil-wirt tal-mara. Ir-reversjoni legali hija rikonoxxuta biss favur l-axxendenti tal-persuna dotata, u fil-kaz ta'sopravvivenza taghhom; u ghalhekk, avvolja l-mara li giet dotata tmut intestata u minghajr tfal, matirrikorrix il-figura guridika tar-reversjoni legali, jekk l-axxendenti taghha jkunu mietu qabilha.Jekk il-mara mizzewga takkwista fil-kors taz-zwieg kwota minn fond li tieghu hija tippossjedi l-kwota l-ohra, dak l-akkwist, avvolja jkun sar f'isimha biss, jidhol fil-komunjoni ta' l-akkwisti; u mhix attendibili l-allegazzjoni illi hija kellha d-dritt ta' l-irkupru fuq dik il-kwota, u illi ghalhekk, billi hija akkwistat dik il-kwota direttament, ma ghandhiex titlef il-proprjeta' ta' dik il-kwotaa vantagg tal-komunjoni ta' l-akkwisti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info