Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 645

Judgement Details


Date
01/07/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
JOHN BORG vs PAOLO BORG PR. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
JATTANZA - MILLANTAZZJONI - REKWIZITI
Summary
Ghall-ezercizzju ta' l-azzjoni tal-jattanza hemm bzonn il-konkos ta' tliet rekwiziti, li huma:- 1.Li jkun hemm il-millantazzjoni t' pretensjoni: 2. Li dik il-pretensjoni tirrizulta minn att gudizzjarju jew bil-miktub; 3. Li min jezercita' l-azzjoni jrid ikun fil-pussess tad-dritt li fuqu tigi maghmula l-millantazzjoni. Imma ma jikkostitwix millantazzjoni ghall-finijiet tal-gudizzju tal-jattenza l-att kawtelatorju intiz biex jigi evitat pregudizzju li l-konvenut jista' jsofri u li jigi provokat mill-att li huwa jidhirlu li hu illegali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info