Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 84

Judgement Details


Date
20/05/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AVUKAT DOTTOR PIO M. VALLETTA NOE vs JOSEPH TANTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI
Summary
Kawza deciza b'sentenza moghtija fi grad ta' Appell tista' tigri rritrattata wara li qabel xejn tigimhassra dik is-sentenza, jekk is-sentenza tkun applikat il-ligi hazin. Jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabbilit fis-sentenza attakata, ma tkunx skond il-ligi, basta li l-kwistjoni ma tkunx dwar interpretazzjoni ta' ligi li fuqha l-Qorti tkun espressament tat decizjoni. Ir-rimedju tar-ritrattazzjoni hu wiehed straordinarju, in kwantu jikkostitwixxi deroga tal-gustizzja li sentenza li ghaddiet f'gudikat ghandha l-forzata' ligi bejn il-kontendenti. Ghalhekk dan ir-rimedju jista' jigi invokat fil-kazijiet specifici elenkati fil-ligi, li ghandhom jigu interpretati ristrettivament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info