Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 683

Judgement Details


Date
13/04/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO AGIUS FERNANDEZ ET. vs AVUKAT DR. FILIPPO NICOLO' BUTTIGIEG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVUKAT - DANNI - MANDAT - PRESKRIZZJONI
Summary
Ghall-finijiet tal-preskrizzjoni, il-ligi u l-gurisprudenza jiddistingwu tliet kazijiet ta' danni, jigifieri :- Danni "ex delicto" (f'liema kaz il-preskrizzjoni civili hija dik tal-preskrizzjoni kriminali); danni li gejjin minn "colpa aquiliana", jew extra-kontrattwali fejn il-preskrizzjoni hija ta'sentejn), u danni kontrattwali, jigifieri li gejjin minn inadempjenza kontrattwali (f'liema kaz il-preskrizzjoni hija dik ta' hames snin). Ir-relazzjonijiet ta' l-avukat u l-klijent jirrivestu n-natura tal-mandat; u galhekk il-preskrizzjoni applikabili fil-kaz ta' azzjoni ta' danni konra l-avukathija dik ta' hames snin jigifieri dik ta' l-obligazzjoni li tigi mill-kuntratt ta' mandat li interceda bejn l-avukat u l-klijent. Il-preskrizzjoni estintiva, bhal ma hija dik li tolqot l-azzjoni ghad-danni tal-klijent kontra l-avukat, ma tistax tibda tghaddi qabel ma tinholoq l-azzjoni li trid tigikolpita biha. Ghaldaqstant dik l-azzjoni ma tigix estinta qabel jghaddu hames snin minn meta javvera ruhu l-fatt li minhabba fih il-klijent jippretendi d-danni kontra l-avukat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info