Reference: Volume 37C (1953), Part No. 1, Section , Page 542

Judgement Details


Date
10/01/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
MARGERITA RIZZO vs EDGAR ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 748, 749 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ITTRA UFFICJALI - KOMPETENZA - RICEVUTA - SPEJJEZ - VALUR
Summary
Il-kwistjoni jekk wiehed huwiex obligat jirrilaxxja ricevuta hija kwistjoni ta` valur indeterminat,u bhala tali taqbez il-gurisdizzjoni limitat tal-Qrati Inferjuri. Ghalhekk, il-Qorti Inferjuri ma hix kompetenti biex tiehu konjizzjoni ta` talba ghall-kundanna ghallhlas ta` l-ispejjez ta` ittra ufficjali, li tkun saret bhala interpellazzjoni ghar-rilaxx ta` dik l-ircevuta, jekk fil-kawza tigi kontestat l-obligazzjoni ta` dak ir-rilaxx ta` dik l-ircevuta. Ghaliex, ghalkemm l-azzjoni inizjalmentkienet ta` kompetenza tal-Qorti Inferjuri, din tigi ezawtroata "ope exceptionis" bl-imputazzjoni ta` l-obligazzjoni principali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info