Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 675

Judgement Details


Date
26/03/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE FELICE MORINA vs EDWARD SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AUDI ALTERAM PARTEM" - APPELL - BOARD TAL-KERA - HLAS XIERAQ - NULLITA' - RITRATTAZZJONI - SENTENZA
Summary
Is-sentenza tal-Board tal-Kera li tistabbilixxi l-kera xieraq ta' fond meta wahda mill-partijiet makienetx prezenti fl-access tal-membri tal-Board fuq il-post, ghax ma kienetx avzata li kellu jsir l-access, hija nulla. Mhix sostnibili l-allegazzjoni li dik il-parti kellha r-rimedju ta' l-appell minn dik is-sentenza, jekk hija saret taf b'dik is-sentenza wara li kien ghadda z-zmien utili ghall-appell; u lanqas l-allegazzjoni illi dik il-parti setghet titlob ritrattazzjoni tal-kawza, ghax kaz simili ma jaqghax taht ebda wiehed mill-motivi li fuqhom il-ligi taghti r-rimedju tar-ritrattazzjoni.Lanqas ma hija sostenibili l-allegazzjoni illi dik il-parti ma sofriet ebda pregudizzju billi ma kienetx prezenti ghal dak l-access; ghax jibqa dejjem veru li bl-assenza involontarja mill-access kienhemm vjolazzjoni ta' wiehed mill-principji ta' gustizzja naturali, li tista' tigi reintegrata bissmit-tribunal ordinarju fl-assenza ta' rimedji statutorji specifici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info