Reference: Volume 37C (1953), Part No. 1, Section , Page 587

Judgement Details


Date
03/10/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE ELLUL, A.& C.E. vs GIUSEPPE FARRUGIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARKITETT U INGINIER CIVILI - ART. 8 TAL-KAP. 72 (ORDINANZA DWAR L-ARKITETTI) - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 53 TA' L-1947 - PERIT - TARIFFA "K" ANNESSA MAL-KAP. 15 - TARIFFA SPECJALI - WAR DAMAGE COMMISSION
Summary
It-tariffa specjali kontemplata fin-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 53 ta' l-1947, ghad-drittijiet lighandhom jithallsu lill-arkitetti u inginieri civili ghax-xoghol u servizzi professjonali taghhom dwar xoghlijiet ta' tiswija jew bini mill-gdid li fuqhom issir talba lill-War Damage Commission ghall-hsara tal-gwerra lill-bini, tirrigwarda materja specjali li mhix kontemplata fit-tariffa "K" annessamal-Kodici ta' l-Organizzazzjoni u Procedura Civili. Ix-xoghol tal-perit in konnessjoni ma' hsaratal-gwerra mhux kontemplat f'dik it-tariffa "K", u ghalhekk dak ix-xoghol ghandu jithallas skond it-tariffa specjali, u mhux ukoll skond dik it-tariffa "k". Ghaldaqstant il-perit ma hux intitolat lijezigi, barra l-onorarju tieghu kif stabbilit fit-tariffa specjali, anki dik il-percentwali li thatit-tariffa l-ohra huwa solitu li tigi mhallsa mill-kuntrattur ghall-kejl tax-xoghol li jkun sar. Dik it-tariffa specjali tapplika mhux biss fir-rapport bejn il-perit u l-"claimant", imma anki bejn il-perit u t-terzi, ghax hija ta' applikazzjoni generali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info