Reference: Volume 37C (1953), Part No. 1, Section , Page 580

Judgement Details


Date
18/07/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
GIO MARIA BONELLO vs JOSEPH VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 929 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BEJGH - ELEVAZZJONI - KURATUR - MANDAT KAWTELATORJU - NULLITA' - REGISTRATUR - TRADIZZJONI
Summary
Il-bejgh ta' oggetti mobili, jekk ma jkunx segwit mit-tradizzjoni ta' l-oggetti mibjugha, ma jippregudikax id-drittijiet tat-terzi; u ghalhekk dawk l-oggetti jibqghu suggetti li jigu elevati mill-kredituri tal-bejjiegh. Jekk ix-xerrej, biex jevita l-elevazzjoni ta' dawk l-oggetti, jiddepozita s-somma dedotta fil-mandat, ma jistax wara jitlob li jerga' jiehu lura dawk il-flus; ghax b'dak id-depozitu giet evitata l-elevazzjoni ta' oggetti li kienu sejrin jinqabdu legittimament, u jkun immorali li min jaghmel dik id-depozitu jigi awtorizzat jirtirah, meta huwa jkun impedixxa lill-kreditur millijesperixxi legittimament id-drittijiet tieghu. Il-fatt li r-Registratur ma jinserix f'mandat kawtelatorju l-isem tal-kuratur li jigi mahtur biex jirrapprezenta lid-debitur, meta l-mandat jigi ottenut kontra persuna li ghandha tigi rapprezentata minn kuratur, u dan qabel ma jaghti kors lill-mandat,ma jirrendix null l-istess mandat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info