Reference: Volume 37C (1953), Part No. 1, Section , Page 573

Judgement Details


Date
13/06/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO CUSCHIERI vs ANTONIO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1661 TAL-KAP. 23, U ART. 2 TAL-KAP. 109 - FAMILJA - INKWILINAT - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - NEPUTI
Summary
Il-Qorti ordinarja hija kompetenti biex tiehu konjizzjoni ta' talba ghall-izgumbrament ta' l-inkwilin ghar-raguni li dan ma ghandux titolu. Il-lokazzjoni ma tispiccax bil-mewt tas-sid tal-kera jew ta' l-inkwilin; u ghalhekk id-dritt ta' l-inkwilinat jghaddi ghand il-werrieta ta' l-inkwilin li jkunmiet, anki favur dawk li ma kienux jikkoabitaw mieghu. Skond il-ligi specjali tal-kera, imbaghad, l-istess dritt jghaddi anki favur il-membri tal-familja ta' l-inkwilin li jkun miet, jekk kienu jikkoabitaw mieghu; u l-kelma "familja" ghandha titqies li tinkludi anki n-neputi. Jekk javvera ruhu konkors ta' persuni li ghandhom dritt ghall-inkwilinat skond id-dritt komuni ma' persuni ohra li ghandhom dak id-dritt skond il-ligi tal-kera, il-kwistjoni tigi rizoluta b'regoli ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info